Informace o plnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů je Obec Těrlicko se sídlem Májová 474/16, 735 42 Těrlicko.
Pro ochranu osobních údajů byl jmenován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, pověřenec, Ing. Jaroslav Votýpka, 739 39 Lučina 1, e-mail: luston@seznam.cz, tel.: +420 737 734 020.